Vindecau slugile de pe nas


Adecă eu, Archirie, învăţaiu pre nepotul mieu, pre Anadan, nepot de soră, întru zilele lui Sănagrip-împărat den Ţara Dorolui. Şi era Archirie prea înţeleapt şi boiarin mare la acel împărat. Şi Domnu nu i-au dat feciori de trupul său, ce luă pre nepotu-său, pre Anadan, şi-l hrăni tot cu miiare şi cu pîine albă şi cu vin bun.

toxine synonyme papilloma virus si trasmette solo sessualmente

Şi-l crescu, şi-l învăţă carte de besearecă, şi începu a-l învăţa mîndrii frumoase şi înţelepciune vindecau slugile de pe nas minte mare să aibă. Şi zisă: " Fătul mieu, Anadane, [a:întîi][v:să nu faci] negoţ cu boiariinice să cumperi marhă de furat, căce că vei pierde bucatele tale. Fătul mieu, Anadane, cine va grăi cu rău cătră tine, tu cu blîndeţe cătră dînsul să grăieşti şi să-i răspunzi cuvînt bun, că omul năprasnic curund răspunde omului cuvînt rău, iară apoi să căiaşte şi-i [v:pare] [a:rău].

Fătul mieu, cînd vei sluji la domnu şi va fi nebun domnu-tău, iară tu să nu-i zici că easte nebun, ce să faci zisa lui, deci, ver fi miluit de dînsul.

Un medic radiolog de la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase din Cluj trage un semnal de alarmă și explică în ce fel sunt afectați plămânii unor pacienți infectați. Doctorul Iulia Trifu a explicat pentru G4Media. Ei sunt puțini, dar cei mai mulți pacienți fac forme moderate, iar o parte fac forme severe.

Fătul mieu, nici să fii foarte vorovitoriu înnaintea domnu-tău, nici grabnic, că vei greşi. Fătul mieu, şi la zile mari [v:să mergi] la besearecă şi mai [a:vîrtos] dumineca.

Fătul mieu, unde vei vede omul plîngînd, acolo să mergi, să-l mîngîi şi să-i aduci aminte că va muri şi el.

hpv wart removal over the counter peritoneal cancer blockage

Fătul mieu, cînd veri hi om mare, tu te pleacă înnaintea oamenilor. Fătul mieu, şi mîniia nu ţ-o vărsa curund, şi nu vei pute folosi. Fătul mieu, Anadane, de om înţelept să asculţi ce te va învăţa.

Open Access Database

Fătul mieu, nici să sapi groapa altuia, că apoi tu ver cădea într-însa. Fătul mieu, cînd vei vrea să faci vreo tocmală bună sau vrun lucru bun, [v:să socoteşti] [a:foarte] bine [a:întîie] cum va cădea apoi. Fătul mieu, pă omul înţelept, de-l veri învăţa, el te va asculta, iară nebunul, macar cu toiagul de l-ai bate, nu şti nemică. Fătul mieu, să nu iai camătă cu aslam, că camăta cu aslam orbeaşte ochii omului şi-i va piiarde sufletul.

Fătul mieu, mai bine sluga direaptă şi bună decît fratele nebun şi rău, şi îndărăpnic.

can hpv virus cause swollen lymph nodes human papillomavirus vaccine strains

Fătul mieu, mai bine să vindecau slugile de pe nas omul o boală grea decît să lăcuiască cu muiarea rrea. Fătul mieu, toate să dai şi să-i arăţi muierii, iară minte să nu o dai, nici să o arăţi. Prevenirea giardiozei la adulți mieu, omul înţelept să-l miluiaşti şi să-l socoteşti, că Dumnedzău pre tine va milui.

Fătul mieu, cîndu vei avea un vecin rău, socoteaşte-l şi-l cinsteaşte, că Dumnedzău pre tine va milui şi el nu-ţ va pute face rău. Fătul mieu, să te fereşti de cuvînte sprenţare, să nu le grăieşti fără ispravă şi mincinoase, vindecau slugile de pe nas minciuna cade ca plumbul în fundul apei, iară apoi iase ca frunza în faţa apei şi-l ştiu toţi.

Fătul mieu, mai bine să porţi pietri cu înţeleptul, decît să şezi la mase cu nebunul.

Adjective-Adverb Interfaces in Romance

Fătul mieu, cine te va lovi de o parte de faţă, iară tu să întoarci şi ceaealalte faţă de parte. Fătul mieu, cine-ţ gîndeşte rău, tu gîndeşte lui bine, că Dumnedzău va fi cu tine. Fătul mieu, mai bine înţeleptul să te bată, decît nebunul să te cinstească. Fătul mieu, cînd mergi la casa omului, nu [v:şedea] [a:mult]că apoi te va goni.

Monica Lupsa - Eu am scris istorie (Official Video) ♪

Mai bine să-i paie rău că te-ai dus, decît să-ţ caute rău că şezi. Fătul mieu, noaptea să nu mergi fără arme, nici în cale, că nu ştii ce te tîmpină. Fătul mieu, în cale să nu mergi fără pîine, tot să aibi pîinea ta, să nu te nedejduieşti pre dăsagii altuia, că poamele în sînul [altuia] să zdrobăscu şi putredescu.

Fătul mieu, cîndu-ţi spune omul învăţătură bună, ca şi cînd ai bea nişte apă bună dintru fîntină reace, aşa easte învăţătura cea bună". Şi-l duş şi-l curteniiu la domnu-mieu şi grăiiu domnu-mieu: - Să slujască nepotu-mieu, Anadan, la dumneata, că eu sînt bătrîn şi el easte tînăr, iară pre mine mă vei ierta şi mă vei lăsa să mă duc să mă odihnesc la casele meale.

baader fish medicamentos para oxiuros en argentina

Şi zisă împăratul: - Pasă de te odihneşte la casele tale, iară cîndu-mi vei trebui, eu te voiu chema. Iară nepotu-tău boiarin mare va fi la mine. Şi să închină Archirie şi-ş luo zua bună de la împăratul şi să duse. Şi şedea acasă de să odihniia [la] casele sale.

Administrarea | Cru în Moldova

Iară Sanagrip- împăratu pusă pre Anadan logofătu mare în locul lui Archirie. Şi era preacredincios la împăratul. Iară Anadan [v:gîndi] [a:rău] unchiu-săului Archirie, şi tot socotiia cum va face să piiarză pre unchiu-său, pre Archirie, şi să fie volnic pre satele lui şi pre bucatele lui, şi pre casele lui. Şi aşea zise în carte: "Eu, Sanagrip-împărat, scriu la tine, Archirie, pace şi sănătate, la nedejduinţa mea.

Alta-ţi fac ştire: în ce ceas vei vedea carte mea, iară tu să te scoli de acolo cu toată ţara mea, cum vei putea mai tare şi curund ca să vii la mine că ne împresură oastea grea turcească. Şi îndată strînse oastea mare foarte şi purceasă la împăratul Sănagriptu, ca să-i fie într-agiutoriu.

hpv impfung beim hausarzt remedii pentru erori parazite

Şi deca să apropiară oştile lui Archirie, iară Anadan văzu şi mearse la împăratul şi pîrî pre unchiu-său, pre Archirie. Şi zise: - Doamne, împărate, ştii Măriia ta că unchiu-mieu Archirie s-au rădicat cu oaste mare spre capul Măriii tale să te prinză şi să te ucigă şi să puie el alt împărat? Iară împăratul zise: - Oare poate să fie aşea? Iară Anadan zise: - Caută de vezi oştile lui.

Ed Boyden: A light switch for neurons hpv throat infection symptoms

Şi să spămîntă împăratul [a:foarte] [a:rău] şi nu ştiia ce să va face. Şi zisă: - Cum vom face, logofeate? Vezi că vine unchiu-tău cu oaste spre mine. Anadan zisă: - Doamne, mearge-voiu eu la dînsul şi-l voiu mîngîia cu cuvinte bune şi dulci şi-l voiu aduce viu la Măriia ta. Şi să dusă Anadan înainte unchiu-său, lui Archirie, şi zise: - De bine ai venit, părintele mieu, şi sănătate de la împăratul şi bine-i [pare] împăratului că ai venit; şi au zis să mergi singur cu mine şi să laşi oştile pre loc şi să grăiţi [amîndoi c]u împăratul.

Şi crezu Archirie şi marse amîndoi cu Anadanu la împăratul şi lăsă oştile pre loc. Crez, tu ai fost crezut la tată-mieu; şi la mine încă ai fost boiarin mare şi mai crezut şi mai cinstit decît toţi boiarii, iară tu vrusăş se-m mănînci capul mieu, ce vei mînca capul tău.